dimarts, 27 d’octubre de 2009

Pla Experimental de Llengües Estrangeres

Un dels projectes que s’han engegat aquest any al centre és el Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Aquest projecte té com a objectiu principal la millora de la compètencia oral de la llengua anglesa dins l’aula. Durant aquest curs , s'aplicara amb els alumnes de 1r, 2n i 4t d’ESO. Aquest programa té una durada de 3 anys , fet que possibilitarà la participació de tots els alumnes del centre. La inclusió en aquest Pla suposa un ajut econòmic pel departament, així com prioritat per rebre un ajudant lingüístic i per participar en la formació permanent del professorat de llengües estrangeres.