dijous, 5 de novembre de 2009

Sabies que... El Vàter no és una paparera

Fer servir el vàter com a paperera suposa una despesa absurda d'aigua. Cal recordar que la descàrrega d'una cisterna del tipus normal buida entre 9 i 12 litres d'aigua en cada ús. Corregim aquest hàbit.

IES Seròs

Escola Verda