dimecres, 16 de desembre de 2009

Taller de violències de gènere


El passat dimecres 25 de novembre, l'alumnat de 4t d'ESO i de Batxillerat vam assistir a una xerrada sobre la violència de gènere. Aquesta va constar d'una presentació amb diapositives que explicaven perfectament els diferents tipus de violència de gènere i els conceptes més importants sobre aquest tema. També, amb un seguit d'anuncis de televisió vam poder captar l'atenció en els petits detalls que els etiquetaven com masclistes o hembristes. Els masclistes destacaven per l'ús de la dona com un objecte sexual, i els hembristes per la inferiorització mental dels homes.
Així, doncs, vam aprendre que tots som iguals, i que sota cap concepte hem de fer sentir inferiors les persones de l'altre gènere, i tampoc ens hem de deixar inferioritzar. Xerrades com aquesta fan que reflexionem sobre els temes més trivials de la vida i que en traguem tot el suc possible.
Joel Jové, Chaimae El Morabet i Magdalena Ferrer.
4t B