dissabte, 18 de desembre de 2010

Bon Nadal

Aquest any són els nostres alumnes qui ens feliciten les festes en les diferents llengües maternes que es parlen al centre així com en les que s'estudien com a segona llengua.


dimecres, 8 de desembre de 2010

Missatge de la Directora

Benvolguts i benvolgudes,

Fa dos anys, per aquestes dates, estrenàvem aquest bloc amb el missatge inaugural que volíem que fos un espai viu de comunicació i d’implicació de tota la comunitat educativa de l’ institut Seròs, i val a dir que així s’ha anat forjant durant aquest temps. Només cal veure que l’ Ampa hi va tenir cabuda ben aviat i que gràcies a l’ interès i a la constància de la seva presidenta sempre està actualitzat. També podem observar com els diferents departaments i projectes de centre hi són ben presents i aprofiten l’espai per a divulgar les seves activitats, notícies i treballs de l’alumnat.

N’ estem contents i volem que aquest mitjà no es deturi, ans al contrari, que guanyi més seguidors i que sigui l’aparador de tot allò que anem construint tots plegats amb la incorporació dels nous coneixements TIC que ens està proporcionat enguany la formació en centre, seguida amb aprofitament per la majoria del professorat de l’ institut. M’estic referint al “Taller de pissarres digitals” impartit pel professor Òscar Izcara, i al Seminari “Treballem amb els ordinadors a l’aula, a càrrec del professor Albert Sisó.


Som un centre que ens caracteritzem per la voluntat d’avançar plegats en els nous reptes que ens planteja l’educació avui per avui. L’entrada al projecte Educat1X1 n’és una mostra i és, sens dubte, el protagonista d’aquest curs en el qual tenim moltes expectatives posades, cosa que no implica pas que no siguem conscients que un canvi com aquest no fructificarà pas d’un dia per l’altre sinó que serà el resultat d’un treball continu que es va fent visible amb petits canvis graduals que poc a poc es convertiran, de forma natural, en una nova metodologia pedagògica emprada al centre per tal que els resultats acadèmics millorin, que la tasca educativa sigui més engrescadora i que vagi d’acord amb l’era digital en què vivim.

Voldria remarcar que el curs passat un alumne del centre, en Víctor Sabaté, a més de tenir tot un seguit de premis al llarg del curs, va rebre la Distinció de les Proves d'Accés a la Universitat el 26 de juliol als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. Allí ens vam trobar amb els tres alumnes que havien obtingut la nota de selectivitat més alta de Lleida: un de l’institut de Pons, una de l’institut Gili i Gaia, i el nostre, el de l’institut Seròs. Va ser un acte acadèmic bonic i emotiu del qual em sento orgullosa d’haver-hi pogut assistir.
Més informació http://www.gencat.cat/diue/noticies/12801434.html

Des d’aquí vull felicitar les professores del centre la Dolors Molins, la Mariona Mercadé, i la Natàlia Panadés per haver participat en activitats de difusió de bones pràctiques educatives en àmbits altres que el centre tot promocinant-lo. En el cas de la professora de Llengua catalana i literatura, la Sra Dolors Molins, juntament amb la Sra. Mariona Mercadé, perquè va presentar l’experiència de la celebració del dia internacional de la llengua materna a l’Institut durant aquests dos anys en el marc de la 41a Escola d’Estiu Jaume Miret el dia 7 de juliol. Respecte la professora de l’Aula d’acollida i responsable del PuntEdu de l’institut, la Sra. Mariona Mercadé perquè va participar, en nom de l’institut, en el Projecte comú de lectura: El petit príncep, una mirada col·lectiva tot aportant, a l’Exposició de treballs a la Biblioteca Pública de Lleida, un pòster de la celebració de les llengües maternes a l’INS i el Petit Príncep que duia el nom de Lectura del Petit Príncep en diferents llengües; i fent una comunicació sobre l’activitat sobre El petit príncep, desenvolupada el curs passat al centre, en La Jornada d’intercanvi d’experiències didàctiques el 28 d’octubre a Lleida. ( més informació a http://agora.xtec.cat/se-segria/moodle/course/view.php?id=2002 ). Finalment, pel que fa a la professora de Llengua castellana i literatura, la Sra. Natàlia Panadés per la seva participació en el Congrés Tonto el que no lea: Enseñar lengua y literatura castellanas en la era digital organitzat per l’ Institut de Ciències de l’ Educació (ICE / CFC) i el Grup de Investigació en Mediació Lingüística de la Universidat de Lleida els dies 12 i 13 de novembre amb la comunicació que duia el títol Cazas del tesoro: una oportunidad para promocionar la lectura en la ESO.

El 16 de novembre el centre va ser convidat, juntament amb 155 centres més, a l’ XI Acte de lliurament de Distintius d’Escola Verda celebrat a Manresa on ens van renovar el distintiu d’Escola Verda aconseguit l’any 2001 i actualitzat successivament al llarg d’aquests anys. Van assistir-hi per a recollir el distintiu, el responsable d’Escola Verda, el Sr. Albert Sisó i el Cap d’Estudis, el Sr. Octavi Pujol. El Distintiu reconeix la tasca realitzada pels centres per a la millora del medi ambient, en el marc del Programa Escoles Verdes, i té una vigència de 3 anys. ( Més informació http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=55594 ).

Per acabar vull donar les gràcies a l’AMPA per la seva col·loboració i suport constant, vull donar la benvinguda als nous membres que han entrat a la Junta i també agrair als membres que n’han sortit el seu interès i treball per l’Institut Seròs. També vull donar la benvinguda al nou Consell Escolar que es constituirà formalment aquest dijous. Aprofito l’avinentesa per donar la benvinguda al nou inspector del centre i de la zona 3-18 del Segrià, el Sr. Josep Serentill Rubio, Inspector en cap adjunt i agrair el suport a l’anterior inspectora, la Sra. Pilar Prat Alsina.

Només em resta desitjar-vos unes bones festes i que continueu essent usuaris d’aquest magnífic bloc.

M. Carme Farré Vilalta
Directora