dimecres, 30 de març de 2011

Pla Experimental de Llengües Estrangeres

El Departament de Llengües Estrangeres continua, durant aquest curs, dins del Pla Experimental de Llengües Estrangeres. Projecte que té com a objectiu la millora de la competència oral dels alumnes. Per aquest motiu, continuem presentant als nostres blocs diferents mostres de les gravacions d’audio i de vídeo realitzades als alumnes en les dues llengües estrangeres que estudiem al centre, l’anglès i el francès. Incidint en el treball del vessant oral de les llengües estrangeres, els alumnes progressivament n’amplien l’àmbit d'úsi les assimilen com llengües d'ús habitual.